Elaborati energetske efikasnosti i Energetski pasoši

energetski pasosi gradacijaEnergetski pasoš je elaborat koji će biti obavezna projektna dokumentaciju za sve novoizgrađene objekte, objekte na kojima se vrši renoviranje i sanacija, kao i za objekte koji su u prometu nekretnina. Pasoši će biti podeljeni u kategorije od A do G (od čega je A visoko energetski efikasan objekat, a G objekat koji stvara najamanju energetsku uštedu) u zavisnosti od energetske efikasnosti objekta. Takođe će sadržati podatke o karakteristikama objekta, troškovima grejanja – hlađenja, gubicima energije kao i mogućim uštedama. Kategorija pasoša će direktno uticati na cenu nekretnine na tržištu. Elaborate će izrađivati stručna lica koja imaju licencu ( Licenca 381 – odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada) izdatu od Inženjerske komore Srbije.